Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt.

druki sejmowe nr 1028, 1114

druki senackie nr 321, 321 A

Był to projekt komisji sejmowej.

Celem ustawy jest uznanie zakładów weterynaryjnych za przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Umożliwi to korzystnie przez te zakłady z ułatwień prawnych i ekonomicznych np.: z obniżenia opłat ZUS dla rozpoczynających działalność lub dofinansowania z funduszy unijnych.

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 23 października 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 października 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 listopada 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 października 2008 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w tej sprawie odbyły się 28 i 30 października 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (6) (druk nr 321 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Lucjan Cichosz.