Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.

druki sejmowe nr 957 i 1007

druki senackie nr 301, 301 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

Celem projektu ustawy jest wyłączenie ze stosowania jej przepisów tych zamówień, które udzielane są w ramach realizacji polskiej pomocy zagranicznej przez niektóre jednostki wojskowe .

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 17 października 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 października 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 listopada 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 października 2008 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 27 października 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 301 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Władysław Ortyl.