Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego “Program dla Odry – 2006”.

druki sejmowe nr 751, 1095

druki senackie nr 320, 320 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

Ustawa zmienia termin przedstawiania przez Radę Ministrów Sejmowi rocznej informacji o realizacji zadań wynikających z Programu dla Odry – 2006 z 31 marca na 30 czerwca.

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 23 października 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 października 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 listopada 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 października 2008 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w tej sprawie odbyły się 28 i 30 października 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 320 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Głowski.