Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

druki sejmowe nr 913, 1077

druki senackie nr 288, 288 A, 288 B

Był to projekt komisji sejmowej.

Nowelizacja ustawy przewiduje możliwość zarejestrowania pojazdu unikatowego, mającego co najmniej 25 lat, przed upływem 15 lat od zaprzestania jego produkcji.

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 15 października 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 października 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 listopada 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 października 2008 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Gospodarki Narodowej,

¦ Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 23 października 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 288 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Łukasz Andrzejewski.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 27 października 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 288 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.