Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

druki sejmowe nr 919, 1080

druki senackie nr 289, 289 A, 289 B

Był to projekt komisji sejmowej.

Ustawa przewiduje rozszerzenie definicji pojazdu zabytkowego o pojazdy znajdujące się w inwentarzu muzealiów.

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 15 października 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 października 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 listopada 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 października 2008 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Gospodarki Narodowej,

¦ Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 23 października 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 289 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Łukasz Andrzejewski.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 27 października 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 289 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.