Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

druki sejmowe nr 917, 1079

druki senackie nr 290, 290 A, 290 B

Był to projekt komisji sejmowej.

Nowelizacja ustawy ma na celu umożliwienie właścicielom pojazdów zabytkowych zastąpienie dowodu rejestracyjnego aktualnym zaświadczeniem wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz oświadczeniem właściciela pojazdu złożonym pod groźbą odpowiedzialności karnej, że pojazd ten stanowi jego własność.

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 15 października 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 października 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 listopada 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 października 2008 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Gospodarki Narodowej,

¦ Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 23 października 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 290 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Łukasz Andrzejewski.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 27 października 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 290 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.