Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

druki sejmowe nr 920 i 1090

druki senackie nr 299, 299 A

Był to projekt komisji sejmowej.

Nowelizacja ustawy dotyczy uproszczenia sposobu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, tak aby podstawa ta ustalana była raz na rok, a nie jak obecnie, cztery razy w roku.

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 17 października 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 października 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 listopada 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 października 2008 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 22 października 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 299 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Jaworski.