Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

druki sejmowe nr 923 i 976

druki senackie nr 303, 303 A

Był to senacki projekt ustawy.

Celem ustawy jest doprecyzowanie, że za uiszczanie opłat za używanie lokalu i opłat pośrednich z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego odpowiadają solidarnie pełnoletnie osoby stale zamieszkujące w tym lokalu.

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 17 października 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 października 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 listopada 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 października 2008 r. skierował ustawę do Komisji Obrony Narodowej.

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 28 października 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 303 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Zając.