Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r.

druki sejmowe nr 895, 1106

druki senackie nr 326, 326 A, 326 B, 326 C, 326 D

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości oraz Minister Spraw Zagranicznych.

Konwencja wprowadza wspólne standardy dotyczące zasad orzekania o kontaktach z dziećmi, przyjęcia i stosowania środków gwarantujących prawidłowe wykonywanie kontaktu oraz współpracy między sądami i organami właściwymi w sprawach kontaktów z dziećmi. Przepisy Konwencji będą miały zastosowanie do wszelkich kontaktów z dzieckiem, w szczególny jednak sposób odnoszą się do kontaktów o charakterze transgranicznym.

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 23 października 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 października 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 listopada 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 2003 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

¦ Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

¦ Komisji Praw Człowieka i Praworządności,

¦ Komisji Spraw Zagranicznych.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 28 października 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 326 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leon Kieres.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbędzie się 28 października 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 326 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Misiołek.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Praworządności w tej sprawie odbyło się 30 października 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 326 C).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 4 listopada 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 326 D).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Kaleta.