Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Marokańskim o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r.

druki sejmowe nr 1027, 1108

druki senackie nr 325, 325 A, 325 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości oraz Minister Spraw Zagranicznych.

Zawarcie Umowy o przekazywaniu osób skazanych określa zasady wzajemnego przekazywania skazanych i tworzy formalno-prawne podstawy do powrotu skazanych obywateli polskich do kraju.

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 23 października 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 października 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 listopada 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 października 2008 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Praw Człowieka i Praworządności,

¦ Komisji Spraw Zagranicznych.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 28 października 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 325 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Rocki.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Praworządności w tej sprawie odbyło się 30 października 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 325 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Piesiewicz.