Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r.

druki sejmowe nr 896, 1107

druki senackie nr 340, 340 A, 340 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.

Umowa o przywilejach i immunitetach MTK zawiera 39 artykułów, w których są określone przywileje i immunitety Trybunału, jako instytucji posiadającej osobowość prawną, oraz przywileje i immunitety osób, których funkcje są związane z jego działalnością.

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 24 października 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 października 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 listopada 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 października 2008 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Praw Człowieka i Praworządności,

¦ Komisji Spraw Zagranicznych.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 28 października 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 340 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Włodzimierz Cimoszewicz.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Praworządności w tej sprawie odbyło się 30 października 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 340 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.