Drugie czytanie projektu uchwały o uczczeniu 90. rocznicy odzyskania niepodległości.

druki senackie nr 344, 344 O

Projekt uchwały został wniesiony przez senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Zbigniew Romaszewski.

Marszałek Senatu w dniu 2 listopada 2008 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 4 listopada 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do projektu uchwały (druk nr 344 O).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.