Drugie czytanie projektu uchwały o ogłoszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji.

druki senackie nr 343, 343 O

Projekt uchwały został wniesiony przez senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem została upoważniona senator Krystyna Bochenek.

Marszałek Senatu w dniu 29 października 2008 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 4 listopada 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do projektu uchwały (druk nr 343 O).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Kwiatkowski.