Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

druki sejmowe nr 921, 1091, 1091-A

druki senackie nr 300, 300 A

Był to projekt komisji sejmowej.

Nowelizacja ustawy ma na celu umożliwienie płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne przekazywania ubezpieczonym comiesięcznych informacji w formie elektronicznej (za ich zgodą).

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 17 października 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 października 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 listopada 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 października 2008 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 22 października 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 300 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Jaworski.