Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

druki sejmowe nr 473, do druku 473, 1112

druki senackie nr 307, 307 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Nowelizacja ustawy ma na celu realizację orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który wskazał na konieczność uregulowania w ustawie (a nie w rozporządzeniu) trybu uzupełniania niepełnej dokumentacji przy ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyjny (gdy do wniosku nie było dołączone orzeczenie o niepełnosprawności).

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 17 października 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 października 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 listopada 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 października 2008 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 22 października 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 307 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Małgorzata Adamczak.