Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy.

druki sejmowe nr 261, do druku 261, 1103

druki senackie nr 305, 305 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Nowelizacja ustawy ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i poprawę zdrowia pracowników podczas pracy poprzez usprawnienie działania służby medycyny pracy. Jej działania ograniczające ryzyko zawodowe mają oddziaływać na poprawę warunków pracy przez pracodawcę.

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 17 października 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 października 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 listopada 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 października 2008 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

¦ Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 23 października 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 305 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.