Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 9.02.2009 r

23. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

3 i 4 grudnia 2008 r.

 


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. *
Senat w dniu 4 grudnia 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1307, 1334, do druku 1334
druki senackie nr 376, 376 A, 376 Z
uchwała
materiał porównawczy
opinia
Więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o podatku akcyzowym.
Senat w dniu 4 grudnia 2008 r. wprowadził poprawki (16) do ustawy.
druki sejmowe nr 1083, do druku 1083, do druku 1083, 1260, do druku 1260, 1260-A
druki senackie nr 366, 366 A, 366 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Senat w dniu 4 grudnia 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1216, 1216-A, 1309
druki senackie nr 378, 378 A, 378 B, 378 Z
uchwała
materiał porównawczy
opinia, opinia 2
Więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.
Senat w dniu 4 grudnia 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1231, 1323, do druku 1323
druki senackie nr 375, 375 A, 375 B, 375 Z
uchwała
materiał porównawczy
opinia
Więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego.
Senat w dniu 4 grudnia 2008 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe 1124, do druku 1124, do druku 1124, do druku nr 1124, 1135, do druku 1135, 1200, do druku 1200, 1200-A
druki senackie nr 379, 379 A, 379 Z
uchwała
materiał porównawczy
opinia
Więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych.
Senat w dniu 4 grudnia 2008 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.
druki sejmowe nr 865, do druku 865, do druku 865, do druku 865, 1218, 1218-A
druki senackie nr 365, 365 A, 365 B, 365 Z
uchwała
materiał porównawczy
opinia
Więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 4 grudnia 2008 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.
druki sejmowe nr 885, do druku 885, 630, do druku 630, 1258
druki senackie nr 371, 371 A, 371 B, 371 Z
uchwała
materiał porównawczy
opinia
Więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 4 grudnia 2008 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
druki sejmowe nr 894, 1331
druki senackie nr 377, 377 A, 377 B, 377 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 4 grudnia 2008 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 1166, do druku nr 1166, 1296
druki senackie nr 374, 374 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

10.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego (1858 - 1941), wielkiego Polaka i Pasterza Kościoła Katolickiego.
Senat w dniu 4 grudnia 2008 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego (1858 - 1941), wielkiego Polaka i Pasterza Kościoła Katolickiego.
druki senackie nr 350, 350 O
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

11.

Drugie czytanie projektu uchwały w 70. rocznicę śmierci Arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza.
Senat w dniu 4 grudnia 2008 r. podjął uchwałę w 70. rocznicę śmierci Arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza.
druki senackie nr 362, 362 O
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 


 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

* - Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

Opis posiedzenia w Diariuszu

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.