Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie.

druki sejmowe nr 3722, 3856

druk senacki nr 1127, 1127 A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa wprowadza zasadę jawności postępowań dyscyplinarnych wobec notariuszy.

Sejm uchwalił ustawę na 85. posiedzeniu w dniu 25 lutego 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 lutego 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 marca 2011 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 10 marca 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1127 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Paweł Klimowicz.