Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3658, do druku nr 3658, 3850, do druku nr 3850

druki senackie nr 1130, 1130 A, 1130 B

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa ma na celu ułatwienie i znaczące przyspieszenie procedury zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Stwarza się możliwość rejestracji takiej spółki przy wykorzystaniu internetu.

Sejm uchwalił ustawę na 85. posiedzeniu w dniu 25 lutego 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 lutego 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 marca 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Gospodarki Narodowej,

Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 9 marca 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (8) (druk nr 1130 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Trzciński.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 10 marca 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (9) (druk nr 1130 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Trzciński.