Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami
w Europie, sporządzonej w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r.

druki sejmowe nr 3750, 3853

druki senackie nr 1132, 1132 A, 1132 B

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Udział Polski w realizacji projektu zapewni równoprawne uczestnictwo polskich naukowców w pionierskich badaniach na najwyższym światowym poziomie oraz otworzy możliwości kształcenia młodej kadry naukowej w doświadczonych międzynarodowych zespołach badawczych.

Sejm uchwalił ustawę na 85. posiedzeniu w dniu 25 lutego 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 lutego 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 marca 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

Komisji Spraw Zagranicznych.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 8 marca 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1132 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Paweł Klimowicz.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 15 marca 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1132 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Wiatr.