Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji.

druki senackie nr 1067, 1067 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Andrzej Person.

Podstawowe cele projektowanej nowelizacji to:

- wykonanie postanowienia TK z dnia 27 maja 2003 r. dotyczącego unormowania trybu stwierdzania pochodzenia polskiego dla celów wskazanych w art. 52 ust. 5 Konstytucji,

- rozszerzenie kręgu osób polskiego pochodzenia, które mogą być uznane za repatriantów na podstawie art. 16 ustawy o repatriacji,

- zachęcenie gmin do zapewniania repatriantom lokali mieszkalnych poprzez zmianę mechanizmu wypłacania z tego tytułu pomocy finansowej z budżetu państwa.

Marszałek Senatu w dniu 21 grudnia 2010 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w tej sprawie odbyły się 8 lutego i 1 marca 2011 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 1067 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Person.