Drugie czytanie projektu uchwały w 20. rocznicę powstania Grupy Wyszehradzkiej.

druki senackie nr 1105, 1105 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Janusz Sepioł.

Marszałek Senatu w dniu 9 lutego 2011 r. skierował projekt uchwały do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Spraw Zagranicznych.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 1 marca 2011 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 1105 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leon Kieres.