Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

druki sejmowe nr 3656, do druku nr 3656, 3855, errata do druku nr 3855, 3855-A

druki senackie nr 1119, 1119 A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.

Ustawa wprowadza zmiany w około 90 ustawach, które mają na celu likwidację utrudnień i pobudzenie rozwoju gospodarczego. Skutkiem wprowadzanych zmian ma być m.in.:

  • ograniczenie biurokracji,
  • zmniejszenie kosztów działalności,
  • redukcja liczby zezwoleń, rejestrów działalności regulowanej, licencji,
  • ograniczenie sprawozdawczości,
  • wprowadzenie instytucji oświadczenia w miejsce obowiązku przedkładania zaświadczeń,
  • zwiększenie katalogu możliwości przekształcania form prowadzenia działalności gospodarczej.

Sejm uchwalił ustawę na 85. posiedzeniu w dniu 25 lutego 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 marca 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 kwietnia 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 marca 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Gospodarki Narodowej,

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 9 i 15 marca 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 1119 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Wyrowiński.

Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 1119 A).

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Władysław Ortyl.