Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Prawo probiercze.

druki sejmowe nr 3359, do druku nr 3359, 3843

druki senackie nr 1124, 1124 A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.

Ustawa określa:

    • zasady i warunki wprowadzania do obrotu wyrobów z metali szlachetnych oraz obrotu nimi na terytorium RP,
    • zasady i tryb przeprowadzania badań i oznaczenia wyrobów z metali szlachetnych oraz wyrobów zawierających metale szlachetne,
    • obowiązujące próby dla metali szlachetnych,
    • organizację administracji probierczej,
    • zasady nadzoru nad wykonaniem przepisów ustawy.

Sejm uchwalił ustawę na 85. posiedzeniu w dniu 25 lutego 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 lutego 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 marca 2011 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 9 marca 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (8) (druk nr 1124 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.