Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.

druki sejmowe nr 2771, 3849, 3849-A, do druku nr 3849-A

druki senackie nr 1125, 1125 A

Jest to poselski projekt ustawy.

Celem ustawy jest umożliwienie lepszej organizacji ruchu w celu promocji ruchu rowerowego oraz poprawa bezpieczeństwa rowerzystów. Ustawa ustala nową definicję drogi rowerowej i pasa rowerowego, a także wprowadza definicję śluzy rowerowej oraz nowelizuje zasady poruszania się rowerzystów po drogach.

Sejm uchwalił ustawę na 85. posiedzeniu w dniu 25 lutego 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 lutego 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 marca 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Gospodarki Narodowej,

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 9 marca 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 1125 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.