Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o kobiecym obozie koncentracyjnym KL Ravensbrück.

druki senackie nr 1145, 1145 S

Projekt uchwały został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Zbigniew Romaszewski.

Marszałek Senatu w dniu 15 marca 2011 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się w dniu 16 marca 2011 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 1145 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Piotrowicz.