Drugie czytanie projektu uchwały dla uczczenia postaci i dokonań błogosławionego Ojca Stanisława Papczyńskiego.

druki senackie nr 943, do druku nr 943, 943 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Stanisław Kogut.

Marszałek Senatu w dniu 27 lipca 2010 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się w dniu 1 marca 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawek projektu uchwały (druk nr 943 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.