Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2010 roku (podczas Prezydencji belgijskiej).

druk senacki nr 1148

Marszałek Senatu w dniu 18 marca 2011 r. skierował Informację do Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 23 marca 2011 r.

Komisja zapoznała się z Informacją.