Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych.

druki sejmowe nr 3946, do druku nr 3946, 3991

druki senackie nr 1151, 1151 A, 1151 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

Podstawowym celem ustawy jest ograniczenie tempa przyrostu państwowego długu publicznego poprzez ograniczenie kosztów reformy emerytalnej. Cel ten ma być zrealizowany poprzez zmniejszenie części składki emerytalnej przekazywanej w gotówce do OFE w ramach II filara (z obecnych 7,3% składki emerytalnej do 2,3% w latach 2011-2012 – pozostałe 5% składki ewidencjonowane będzie na specjalnym subkoncie prowadzonym przez ZUS i podlegać będzie corocznej waloryzacji). Ponadto w ustawie zaproponowano zmianę limitów inwestycyjnych OFE (zwiększono do 90% aktywów funduszu limit inwestycji w akcje spółek giełdowych) oraz wprowadzenie zachęt podatkowych do dodatkowego oszczędzania na emeryturę.

Sejm uchwalił ustawę na 88. posiedzeniu w dniu 25 marca 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 marca 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 kwietnia 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 26 marca 2011 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 26 marca 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1151 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 26 marca 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1151 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.