Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

druki sejmowe nr 3793, 3886

druki senackie nr 1142, 1142 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Ustawa ma na celu objęcie kontrolą ustawową substancji chemicznych, które są w ostatnim czasie przedmiotem obrotu handlowego w sklepach z tzw. dopalaczami. Chodzi o takie substancje jak m.in.: syntetyczne kannabinoidy (mające działanie podobne do marihuany i haszyszu), katynony (mające działanie podobne do amfetaminy), metylon i butylon.

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 4 marca 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 marca 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 kwietnia 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 marca 2011 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 22 marca 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (1) (druk nr 1142 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Henryk Woźniak.