Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

druki sejmowe nr 3475, do druku nr 3475, 3845, 3845-A

druki senackie nr 1137, 1137 A, 1137 B

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa dotyczy dostosowania prawa do orzeczenia TK poprzez wprowadzenie czytelnej regulacji co do zakresu przedmiotowego opłaty targowej.

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 4 marca 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 marca 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 kwietnia 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 marca 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 15 marca 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1137 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 23 marca 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1137 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Władysław Dajczak.