Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 24.10.2011 r.

83. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

13 i 14 września 2011 r.

 


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej.
Senat w dniu 13 września 2011 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 4528, do druku nr 4528, do druku nr 4528, do druku nr 4528, do druku nr 4528, 4615, 4615-A
druk senackie nr 1359, 1359 A, 1359 B, 1359 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.
Senat w dniu 13 września 2011 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 4184, 4212, 4212-A
druki senackie nr 1338, 1338 A
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.
Senat w dniu 13 września 2011 r. wprowadził poprawki (23) do ustawy.
druki sejmowe nr 4461, do druku nr 4461, do druku nr 4461, do druku nr 4461, 4491, do druku nr 4491, 4491-A, do druku nr 4491-A
druki senackie nr 1343, 1343 A, 1343 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 13 września 2011 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 4531, 4598, do druku nr 4598, 4630, 4630-A
druki senackie nr 1361, 1361 A
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 13 września 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4465, do druku nr 4465, do druku nr 4465, 4563, 4563-A
druki senackie nr 1345, 1345 A, 1345 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 13 września 2011 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
druki sejmowe nr 4468, do druku nr 4468, do druku nr 4468, 4580
druki senackie nr 1337, 1337 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Senat w dniu 13 września 2011 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
druki sejmowe nr 4529, do druku nr 4529, do druku nr 4529 4631, do druku nr 4631
druki senackie nr 1357, 1357 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Senat w dniu 13 września 2011 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 4354, do druku nr 4354, do druku nr 4354, 4412
druki senackie nr 1331, 1331 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r.
Senat w dniu 13 września 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4584, 4636
druki senackie nr 1363, 1363 A, 1363 B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 13 września 2011 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.
druki sejmowe nr 3961, do druku nr 3961, do druku nr 3961, 4495, do druku nr 4495
druki senackie nr 1335, 1335 A, 1335 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.
Senat w dniu 13 września 2011 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
druki sejmowe nr 4583, 4619
druki senackie nr 1358, 1358 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Senat w dniu 13 września 2011 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.
druki sejmowe nr 4332, 4497, do druku nr 4497, 4497-A
druki senackie nr 1342, 1342 A, 1342 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.
Senat w dniu 14 września 2011 r. wprowadził poprawki (14) do ustawy.
druki sejmowe nr 4408, 4551
druki senackie nr 1349, 1349 A
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne.
Senat w dniu 13 września 2011 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy.
druki sejmowe nr 4605, do druku nr 4605, 4618, do druku nr 4618
druki senackie nr 1366, 1366 A, 1366 A-poprawiony, 1366 Z
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.
Senat w dniu 13 września 2011 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 4508, 4600, 4600-A,
druki senackie nr 1355, 1355 A, 1355 Z
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

16.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o bezpieczeństwie morskim.
Senat w dniu 13 września 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4463 część I, 4463 część II, 4502
druki senackie nr 1339, 1339 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

17.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej.
Senat w dniu 13 września 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4398, do druku nr 4398, 4606, errata 4606
druki senackie nr 1362, 1362 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

18.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
Senat w dniu 13 września 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3278, do druku nr 3278, do druku nr 3278, do druku nr 3278, 4552, 4552-A
druki senackie nr 1354, 1354 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

19.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
Senat w dniu 13 września 2011 r. wprowadził poprawki (25) do ustawy.
druki sejmowe nr 4349, do druku nr 4349, do druku nr 4349, 4482, do druku nr 4482, 4482-A
druki senackie nr 1367, 1367 A, 1367 B, 1367 Z
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

20.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o timeshare.
Senat w dniu 13 września 2011 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.
druki sejmowe nr 4439, do druku nr 4439, do druku nr 4439, do druku nr 4439, do druku nr 4439, 4561, 4561-A
druki senackie nr 1344, 1344 A, 1344 B, 1344 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

21.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych.
Senat w dniu 13 września 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4530, 4589, 4589-A
druki senackie nr 1356, 1356 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

22.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej.
Senat w dniu 13 września 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4316, 4612
druki senackie nr 1351, 1351 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

23.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 14 września 2011 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
druki sejmowe nr 2819, do druku nr 2819, 2849, 4576
druki senackie nr 1368, 1368 A, 1368 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

24.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Senat w dniu 14 września 2011 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.
druki sejmowe nr 4257, do druku nr 4257, 4504
druki senackie nr 1330, 1330 A, 1330 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

25.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 14 września 2011 r. wprowadził poprawki (34) do ustawy.
druki sejmowe nr 4061, do druku nr 4061, do druku nr 4061, 4476
druki senackie nr 1333, 1333 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

26.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 13 września 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4223, 4477
druki senackie nr 1332, 1332 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

27.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw.*
Senat w dniu 14 września 2011 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 4434, do druku nr 4434, 4555, 4555-A
druki senackie nr 1352, 1352 A, 1352 B, 1352 Z
uchwała
opinia
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

28.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji.
Senat w dniu 13 września 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4464, do druku nr 4464, 4483
druki senackie nr 1340, 1340 A, 1340 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

29.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 13 września 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4355, 4585
druki senackie nr 1350, 1350 A, 1350 B, 1350 C
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

30.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń.
Senat w dniu 13 września 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3401, do druku nr 3401, do druku nr 3401, 4496, do druku nr 4496, 4496-A
druki senackie nr 1353, 1353 A, 1353 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

31.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
Senat w dniu 13 września 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4259, do druku nr 4259, do druku nr 4259, 4485, 4485-A
druki senackie nr 1341, 1341 A, 1341 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

32.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.
Senat w dniu 14 września 2011 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 4527, do druku nr 4527, 4562
druki senackie nr 1348, 1348 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

33.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich.
Senat w dniu 13 września 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4044, do druku nr 4044, do druku nr 4044, 4503
druki senackie nr 1334, 1334 A, 1334 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

34.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 13 września 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4345, 4494
druki senackie nr 1329, 1329 A, 1329 Z
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

35.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.
Senat w dniu 13 września 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4467, 4582, 4582-A
druki senackie nr 1360, 1360 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

36.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dotacji dla Fundacji Auschwitz-Birkenau przeznaczonej na uzupełnienie Kapitału Wieczystego.
Senat w dniu 13 września 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4462, do druku nr 4462, 4498, do druku nr 4498
druki senackie nr 1336, 1336 A
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

37.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o współpracy rozwojowej.
Senat w dniu 14 września 2011 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.
druki sejmowe nr 4469,, 4599, 4599-A
druki senackie nr 1346, 1346 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

38.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 29 kwietnia 2008 r.
Senat w dniu 13 września 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4471, 4566
druki senackie nr 1364, 1364 A, 1364 B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

39.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Drugiej poprawki do Konwencji z Espoo, przyjętej podczas III Spotkania Stron Konwencji, Decyzją III/7, w dniu 4 czerwca 2004 r. w Cavtat.
Senat w dniu 13 września 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4384, 4486
druki senackie nr 1347, 1347 A, 1347 B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

40.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r.
Senat w dniu 13 września 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4596, 4635
druki senackie nr 1365, 1365 A, 1365 B
uchwała
więcej informacji o punkcie

41.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach w sprawach karnych.
Senat w dniu 14 września 2011 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach w sprawach karnych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 1266, 1266 S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

42.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
Senat w dniu 14 września 2011 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 1257, 1257 S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

43.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe.
Senat w dniu 14 września 2011 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 1259, 1259 S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

44.

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2010 roku petycji.
Senat w dniu 14 września 2011 r. wysłuchał sprawozdania Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2010 roku petycji.
druk senacki nr 1298
więcej informacji o punkcie

45.

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2010 r.
Senat w dniu 14 września 2011 r. zapoznał się z Informacją z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2010 r.
druk senacki nr 1236
więcej informacji o punkcie


Kolejność rozpatrywania punktów może ulec zmianie.

* -Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.