Senatorowie

Dorota Arciszewska-Mielewczyk

Dorota Irvina Arciszewska-Mielewczyk

Okręg wyborczy nr 25 (Gdynia)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Posłanka III i IV kadencji, senator VI kadencji

Sekretarz Senatu (do 7.02.2008 r.)


Urodziła się 16 lutego 1968 r. w Gdyni.

W 1992 r. ukończyła studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, a w 1994 r. - na Wydziale Administracyjnym Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.

W latach 1995-1996 pracowała w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym w Gdyni.

Była jednym z fundatorów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Kartuzach (obecnie gimnazjum i liceum), gdzie od 1998 r. pełni społecznie funkcję dyrektora.

W 2003 r. zainicjowała powstanie Powiernictwa Polskiego, którego jest prezesem. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych oraz członkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Od lipca 2007 jest członkiem Rady Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie.

W Sejmie III i IV kadencji była członkiem Komisji Integracji Europejskiej, Komisji Transportu i Łączności, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W Senacie VI kadencji była sekretarzem Senatu, zastępcą przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, członkiem Komisji Gospodarki Narodowej, przewodniczyła też Delegacji Sejmu i Senatu RP na Konferencję Parlamentarną Morza Bałtyckiego.

W 1990 r. wstąpiła do Konfederacji Polski Niepodległej. W latach 2000-2004 należała do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, gdzie pełniła funkcję prezesa Zarządu Województwa Pomorskiego. Należy do Prawa i Sprawiedliwości.

Zamężna, ma dwoje dzieci.


Zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych (o Komisji)

Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (o Komisji)

Była członkiem Komisji Gospodarki Narodowej do 8.07.2010 r. (o Komisji)

Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie