Senatorowie

Mieczysław Augustyn

Mieczysław Augustyn

Okręg wyborczy nr 37 (Piła)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Senator VI kadencji


Urodził się 19 sierpnia 1955 r. we wsi Lipka (woj. wielkopolskie).

W 1978 r. ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1998 r. uzyskał specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej w Centrum Rozwoju Służb Społecznych przy Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych w Białobrzegach.

W latach 1978-1980 pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 5 w Pile, a od 1980 r. do 1990 r. był dyrektorem Biura Zrzeszenia Katolików "Caritas". Był projektodawcą powstania Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile i był dyrektorem tego domu w latach 1990-2005. Zainicjował powstanie Pilskiego Banku Żywności (1994 r.) oraz Wielkopolskiego Banku Żywności (1996 r.). Pełni funkcję prezesa w obu bankach od chwili ich założenia. W latach 1996-2005 wchodził w skład Zarządu Polskiej Federacji Banków Żywności.

W latach 1998-2005 był radnym Rady Miasta Piły (2002-2005 - przewodniczący).

W latach 2002-2005 był członkiem Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile. Jest współzałożycielem powstałej w 1990 r. Fundacji Pomocy Humanitarnej w Pile (obecnie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej), gdzie od 1991 r. do 2005 r. był prezesem zarządu. Jest wiceprezesem zarządu Centrum Wolontariatu w Pile oraz Stowarzyszenia "PRO SENIOR", którego był współzałożycielem w 2001 r.

W Senacie VI kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP.

Żonaty, ma troje dzieci.


Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (o Komisji)

Członek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (o Komisji)

Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie