Senatorowie

Przemysław Błaszczyk

Przemysław Jacek Błaszczyk

Okręg wyborczy nr 11 (Sieradz)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Sekretarz Senatu


Urodził się 11 września 1977 r. w Zgierzu.

W 2001 r. ukończył studia na Wydziale Nauk o Zwierzętach w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Prowadzi rodzinne gospodarstwo rolno-hodowlane.

W latach 2006-2007 był radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, wiceprezes Zarządu Okręgowego w Sieradzu tej partii.

Żonaty, ma jedno dziecko.


Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (o Komisji)

Członek Komisji Środowiska [o Komisji]

Był członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą do 14.01.2009 r. (o Komisji)

Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie