Senatorowie

Michał Boszko


Michał Ludwik Boszko

Okręg wyborczy nr 15 (Płock)

Kandydat Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe

Mandat uzyskał w wyborach uzupełniających przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r.
Ślubowanie złożył 2 lipca 2010 r.

 


 

Urodził się 6 lipca 1939 r. w Drwałach.

W 1972 r. ukończył studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1984 r. - studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Kaliszu. W latach 1956-1972 pracował jako nauczyciel, od 1972 do 1990 r. był dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Płockiego (1994-1998), starosta powiatu płockiego (1999-2010).

Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego tej partii w Wyszogrodzie, członkiem Zarządu Powiatowego.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (o Komisji)

Członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (o Komisji)

Członek Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego (o klubie)

Oświadczenia senatorskie