Senatorowie

Władysław Dajczak

Władysław Dajczak

Okręg wyborczy nr 8 (Zielona Góra)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Sekretarz Senatu (od 8.07.2010)


Urodził się 10 lipca 1959 r. w Międzyrzeczu (woj. lubuskie).

W 1983 r. ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, a w 1997 r. - studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

W latach 1985-1992 pracował w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelcach Krajeńskich. Od 1992 do 2007 r. - dyrektor Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w tym mieście.

W latach 1990-1992 był wiceprzewodniczącym Rady Miasta Strzelce Krajeńskie. W okresie 1998-2002 - radny Sejmiku Województwa Lubuskiego, od 2006 do 2007 r. był jego wiceprzewodniczącym.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości, jest członkiem Zarządu Okręgowego tej partii w Zielonej Górze.

Żonaty, ma jedno dziecko.


Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (o Komisji)

Członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (o Komisji)

Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie