Senatorowie

Henryk Górski

Henryk Górski

Okręg wyborczy nr 17 (Siedlce)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Senator VI kadencji


Urodził się 9 lutego 1949 r. w Górkach Grubakach (woj. mazowieckie).

W 1980 r. ukończył studia na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2000 r. ukończył studia podyplomowe na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW.

Od 1965 r. pracuje we własnym gospodarstwie rolnym. W latach 1976-1977 był kierownikiem w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Korytnicy, a w latach 1981-1982 - nauczycielem w Górkach Grubakach.

W latach 1990-2005 był wójtem gminy Korytnica, a w latach 1994-2002 - radnym Rady Gminy Korytnica.

Jest członkiem NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność".

W Senacie VI kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz członkiem Komisji Obrony Narodowej.

Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Wchodzi w skład Rady Politycznej tej partii.

Żonaty, ma troje dzieci.


Zastępca przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej (o Komisji)

Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (o Komisji)

Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie