Senatorowie

Kazimierz Jaworski

Kazimierz Jaworski

Okręg wyborczy nr 22 (Rzeszów)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Senator V kadencji


Urodził się 5 marca 1956 r. w Chmielniku.

W 1983 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie.

Prowadzi gospodarstwo o profilu sadowniczym.

W latach 1990-2004 był wójtem Gminy Chmielnik, a w latach 2006-2007 - wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W latach 2005-2006 był doradcą do spraw społecznych wsi ministra rolnictwa, a w latach 2006-2007 - doradcą prezesa Rady Ministrów.

Jest działaczem Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej i Rzeszowskiej. Jest członkiem Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemysłowego "Dolina Strugu" w Błażowej. Prezes Stowarzyszenia "Trzeźwa Polska" oraz członek Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom "Trzeźwa Gmina" w Chmielniku.

Jest członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".

W Senacie RP V kadencji był członkiem Komisji Emigracji i Polaków za Granicą oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.

Żonaty, ma czworo dzieci.


Zastępca przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (o Komisji)

Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (o Komisji)

Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie