Senatorowie

Piotr Kaleta

Piotr Kaleta

Okręg wyborczy nr 35 (Kalisz)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość


Urodził się 25 czerwca 1968 r. w Kaliszu.

W 1988 r. ukończył Pomaturalne Technikum Budowlane w Kaliszu.

Prowadził działalność gospodarczą.

W latach 1998-2006 był radnym Rady Gminy Godziesze Wielkie, a w latach 2006-2007 radnym Rady Powiatu w Kaliszu. W latach 2006-2007 pełnił funkcję wicestarosty w Kaliszu.

Jest członkiem Akcji Katolickiej. Wiceprzewodniczący oddziału kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą.

Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości.

Żonaty, ma troje dzieci.


Członek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (o Komisji)

Członek Komisji Obrony Narodowej od 5.02.2009 r. (o Komisji)

Był członkiem Komisji Gospodarki Narodowej do 5.02.2009 r. (o Komisji)

Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie