Senatorowie

Ryszard Knosala

Ryszard Knosala

Okręg wyborczy nr 20 (Opole)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Poseł V kadencji


Urodził się 8 sierpnia 1949 r. w Opolu.

W 1974 r. ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1981 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych na tej samej uczelni. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1989 r. w Technische Universitat Dresden. W 1996 r. otrzymał tytuł profesora.

Nauczyciel akademicki. W latach 1974-2001 pracował na Politechnice Śląskiej (od asystenta do profesora zwyczajnego). W latach 1990-1992 wykładał w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu. W latach 1997-2006 wykładał na Politechnice Opolskiej. Zainicjował powstanie w 2001 r. i od tej pory jest rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Nysie. Od 1976 do 1979 r. był projektantem w Biurze Projektów Przemysłu Hutniczego BIPROHUT. W latach 1992-1999 był sekretarzem naukowym w Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach. Od 1999 do 2001 r. pełnił funkcję doradcy do spraw gospodarczych wojewody opolskiego. W latach 2000-2001 był przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Opolu.

Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz prezesem Klubu Akademickiego Związku Sportowego PWSZ Nysa.

W Sejmie V kadencji był członkiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP, wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Opolskiego tej partii.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Komisji Środowiska od 9.06.2011 r. (o Komisji)

Był członkiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu do 9.06.2011 r. (o Komisji)

Był członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 2.04.2009 r. do 9.06.2011 r. (o Komisji)

Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie