Senatorowie

Marek Konopka

Marek Konopka

Okręg wyborczy nr 34 (Olsztyn)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP


Urodził się 27 marca 1961 r. w Piszu.

W 1990 r. ukończył studia na Wydziale Nauczycielskim Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Po ukończeniu w 1992 r. studiów podyplomowych na tej samej uczelni uzyskał tytuł zawodowy trenera II klasy w piłce koszykowej. W 1999 r. ukończył studia podyplomowe z organizacji zarządzania oświatą w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie.

W latach 1981-1992 pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Białej Piskiej. Był dyrektorem Szkoły Podstawowej w Skarżynie (1992-1996) i Szkoły Podstawowej w Białej Piskiej (1996-1998 i 2002-2007).

W latach 1994-1998 był radnym Rady Miejskiej w Białej Piskiej, a w latach 1998-2007 - radnym Rady Powiatu Piskiego; starosta Powiatu Piskiego (1999-2002).

Należy do Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Jest prezesem Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oświatowych przy Szkole Podstawowej w Białej Piskiej. Jest prezesem Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Sokół" w Białej Piskiej oraz członkiem Zarządu Ludowego Miejskiego Klubu Sportowego "Znicz" w Białej Piskiej. Sekretarz Miejsko-Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Białej Piskiej.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP, jest członkiem Rady Regionu tej partii.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Komisji Środowiska (o Komisji)

Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (o Komisji)

Był członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej do 16.12.2010 r. (o Komisji)

Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie