Senatorowie

Krzysztof Majkowski

Krzysztof Majkowski

Okręg wyborczy nr 17 (Siedlce)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość


Urodził się 1 kwietnia 1957 r. w Nidzicy.

W 2006 r. ukończył wyższe studia zawodowe w dziedzinie ochrony środowiska na Wydziale Nauk Przyrodniczych Wszechnicy Mazurskiej w Olecku.

Od 1978 r. pracuje w Zespole Elektrowni Ostrołęka SA. Obecnie jest kierownikiem Wydziału Gospodarki Wodnej, Odpopielania i Odsiarczania.

W latach 2002-2007 był przewodniczącym Rady Miasta Ostrołęki.

Należy do NSZZ "Solidarność".

Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości.

Żonaty, ma troje dzieci.


Członek Komisji Gospodarki Narodowej (o Komisji)

Członek Komisji Ustawodawczej (o Komisji)

Był członkiem Komisji Środowiska do 8.07.2010 r. (o Komisji)

Był członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 14.01.2009 r. (o Komisji)

Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie