Senatorowie

Zbigniew Meres

Zbigniew Henryk Meres

Okręg wyborczy nr 31 (Sosnowiec)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP


Urodził się 18 stycznia 1952 r. w Dąbrowie Górniczej.

W 1975 r. ukończył studia na Wydziale Dowódczo-Profilaktycznym Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie, a w 1980 r. - studia na Wydziale Polityczno-Prawnym Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie.

W 1970 r. pracował w Dąbrowskiej Fabryce Obrabiarek w Dąbrowie Górniczej. Po ukończeniu studiów był inspektorem w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Chorzowie, a potem w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Katowicach i w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Dąbrowie Górniczej. Od 1978 do 1997 r. pracował w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Katowicach, gdzie pełnił kolejno funkcje zastępcy i komendanta wojewódzkiego. W latach 1997-2002 był komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej, a w 2000 r. - powołany na stanowisko szefa Obrony Cywilnej Kraju. W latach 2002-2003 był dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa Powszechnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dwukrotnie pełnił funkcję zastępcy prezydenta miasta Piekary Śląskie (2003-2006 i w 2007 r.) W 2007 r. - dyrektor generalny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach.

Jest prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP (ZOSP RP) Województwa Śląskiego oraz wiceprezesem Zarządu Głównego tego związku.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP, członek Rady Krajowej i wiceprzewodniczący Koła Powiatowego tej partii w Dąbrowie Górniczej.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Zastępca przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich od 2.04.2009 r. (o Komisji)

Członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (o Komisji)

Był członkiem Komisji Obrony Narodowej do 2.04.2009 r. (o Komisji)

Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie