Senatorowie

Andrzej Misiołek

Andrzej Misiołek

Okręg wyborczy nr 28 (Gliwice)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP


Urodził się 30 listopada 1961 r. w Namysłowie.

W 1985 r. ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1992 r. uzyskał stopień doktora chemii, a w 2007 r. - stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych.

Był asystentem (1983-1987) i adiunktem (1992-1999) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. W latach 1987-1992 pracował w Centrum Chemii Polimerów Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Był prorektorem pełniącym obowiązki rektora (1998-2001) i rektorem (2001-2005) Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, gdzie prowadził również wykłady i seminaria. Był dyrektorem ds. organizacji i rozwoju (1998-2005) oraz kierownikiem (1999-2005) Zakładu Ochrony Środowiska w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Od 2005 r. pracuje w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, gdzie pełni funkcję prodziekana Wydziału Turystyki i Promocji Zdrowia oraz jest kierownikiem Katedry Pedagogiki. Jest również wykładowcą w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Był redaktorem naukowym kwartalnika "Środowisko i Rozwój" w Bytomiu (2000-2005), członkiem rady naukowej kwartalnika "Nauczyciel i Szkoła" oraz członkiem rady programowej dwumiesięcznika naukowego "Problemy Ekologii" w Mysłowicach. Był pomysłodawcą i organizatorem (2000-2005) ogólnopolskiej konferencji naukowej "Śląskie Seminarium Ochrony Środowiska" odbywającej się corocznie w Bytomiu.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz kilku książek.

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a także przewodniczący Rady Naukowej Akademii Edukacji Ekologicznej. Współzałożyciel Bytomskiego Stowarzyszenia Konserwatystów i Liberałów, członek zarządu Stowarzyszenia na rzecz Wolnej Edukacji. Współzałożyciel stowarzyszenia byłych członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów z 1980 r. - "NZS 1980".

Należy do Platformy Obywatelskiej RP, jest członkiem Zarządu Regionu Śląskiego tej partii.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Komisji Obrony Narodowej od 4.02.2011 r. (o Komisji)

Członek Komisji Środowiska (o Komisji)

Był Członkiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu do 4.02.2011 r. (o Komisji)

Był członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 14.01.2009 r. (o Komisji)

Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie