Senatorowie

Ireneusz Niewiarowski

Ireneusz Niewiarowski

Okręg wyborczy nr 36 (Konin)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Senator I kadencji, poseł I, III i IV kadencji


Urodził się 23 marca 1953 r. w Przedczu.

W 1972 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące w Kłodawie, a w 1974 r. - Technikum Ogrodnicze w Sochaczewie.

Jest właścicielem gospodarstwa rolnego.

W latach osiemdziesiątych działał w podziemnych strukturach Solidarności. W stanie wojennym był internowany. W latach 1989-1990 był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, a następnie przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w woj. konińskim. Był współzałożycielem, a następnie członkiem prezydium Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność" (1981 r.).

Jest prezesem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów (od 1994 r.), Towarzystwa Samorządowego (od 1994 r.) oraz organizacji charytatywnej Bank Żywności w Koninie (od 1996 r.). Pełni też honorowo funkcję prezesa Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów. Od lipca 2006 r. uczestniczy w pracach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie.

W I kadencji Senatu RP był członkiem Komisji Rolnictwa, Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą. W I kadencji Sejmu RP był członkiem Komisji Handlu i Usług oraz Komisji Samorządu Terytorialnego. Podczas III kadencji Sejmu RP pracował w Komisji Gospodarki oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, której był członkiem również w IV kadencji Sejmu RP.

Był wiceprezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego "Solidarność" (1989-1992), Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego (1992-1996) i Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego (1997-2002). Należy do Platformy Obywatelskiej RP.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Zastępca przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi [o komisji]

Członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej [o komisji]

Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie