Senatorowie

Stanisław Piotrowicz

Stanisław Piotrowicz

Okręg wyborczy nr 21 (Krosno)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Senator VI kadencji


Urodził się 19 lipca 1952 r. w Bochni.

W 1976 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1978 r. złożył egzamin prokuratorski.

Pracę zawodową rozpoczął w 1976 r. w Prokuraturze Rejonowej w Dębicy. W 1980 r. został na własną prośbę przeniesiony do Prokuratury Wojewódzkiej w Krośnie. Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce odmówił prowadzenia śledztw o charakterze politycznym, po czym został przeniesiony do pracy w Prokuraturze Rejonowej w Krośnie. W 1990 r. został powołany na stanowisko prokuratora rejonowego w tym mieście. W latach 1990-2005 był prokuratorem w Prokuraturze Wojewódzkiej (przekształconej w Prokuraturę Okręgową). Od 1992 r. do 1995 r. kierował Międzyrejonowym Działem Śledztw w Krośnie, którego zadaniem było prowadzenie najpoważniejszych śledztw z terenu całego województwa. Od 2005 r. jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Od czerwca do listopada 2007 r. był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W latach 1994-2002 był członkiem Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów przy Prokuraturze Generalnej. Od 2001 r. do 2005 r. należał do grupy polskich prokuratorów współpracujących z organami ścigania krajów członkowskich Unii Europejskiej. Szczególnie zaangażowany w rozwój wymiany doświadczeń z prokuratorami i sędziami słowackimi i ukraińskimi.

Pod koniec lat 80. współtworzył związki zawodowe w prokuraturze.

W 1992 r. współorganizował krośnieńskie koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, zajmującego się prowadzeniem schronisk i kuchni dla osób pozostających bez środków do życia. Jest prezesem koła od chwili jego powstania, prezesem podkarpackiego oddziału tego towarzystwa oraz od 1998 r. - członkiem Zarządu Głównego we Wrocławiu. Współorganizował krośnieńskie radio parafialne, a także miesięcznik parafialny "Przystań", którego jest współredaktorem.

W Senacie VI kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Ustawodawczej oraz członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma troje dzieci.


Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (o Komisji)

Członek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (o Komisji)

Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie