Senatorowie

Jadwiga Rotnicka

Jadwiga Rotnicka

Okręg wyborczy nr 38 (Poznań)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska


Urodziła się 20 listopada 1943 r. w Lubochni (woj. wielkopolskie).

W 1966 r. ukończyła studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1975 r. uzyskała stopień naukowy doktora w dziedzinie geografii fizycznej (dyscyplina: hydrologia) na tej uczelni, tytuł doktora habilitowanego w tej samej dziedzinie uzyskała w 1989 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W latach 1966-2007 - pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadziła wykłady i seminaria z dziedziny hydrologii, gospodarki wodnej i ochrony środowiska. W latach 1999-2007 była dyrektorem III Oddziału Centrum, Regionalnego Oddziału Detalicznego PKO BP SA w Poznaniu.

W okresie 1990-1998 przewodnicząca Rady Miasta Poznania, w następnych kadencjach (1999-2007) była radną w tym mieście.

Jest prezesem Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu, członkiem Rotary Club Poznań Starówka.

Należy do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP.

Mężatka, ma jedno dziecko.


Członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej [o komisji]
Członek Komisji Środowiska [o komisji]
Była członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 14.01.2009 r. [o komisji]

Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie