Senatorowie

Jan Rulewski

Jan Rulewski

Okręg wyborczy nr 4 (Bydgoszcz)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska

Poseł I, II i III kadencji


Urodził się 18 kwietnia 1944 r. w Bydgoszczy.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (1979 r.).

W 1963 r. rozpoczął studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, skąd w 1965 r. został wydalony dyscyplinarnie za odmowę wzięcia udziału w wyborach do Sejmu i uwięziony pod zarzutem dezercji. W latach 1966-1969 - więzień polityczny, zatrudniony jako kontroler jakości w Przedsiębiorstwie Obróbki Metali POMET w Stargardzie Szczecińskim. Od 1970 do 1980 r. pracował w Zakładach Rowerowych w Bydgoszczy; do 1974 r. jako konstruktor, następnie specjalista konstruktor w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym. W latach 1984-1985 - konstruktor w Zakładach Rowerowych "Romet" w Kowalewie Wielkopolskim. W okresie 1985-1989 był taksówkarzem. W 1989 r. przywrócony do pracy w Fabryce Rowerów "Romet-Kowalewo" Sp. z o.o. w Kowalewie Wielkopolskim. W latach 2001-2006 prowadził samodzielnie zakład mechaniki precyzyjnej o specjalności naprawy sprzętu biurowego. W 2007 r. był doradcą prezydenta Bydgoszczy ds. strategii rozwoju miasta. Wieloletni działacz związkowy, członek NSZZ "Solidarność". W latach 1974-1980 przewodniczący Rady Zakładowej Związków Zawodowych Metalurgów w Zakładach Rowerowych w Bydgoszczy. Przewodniczący Regionu Bydgoskiego NSZZ "Solidarność" (1980-1981 i 1990 r.). Pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej tego związku (1991-1992).

W stanie wojennym internowany za działalność opozycyjną.

W Sejmie RP I, II i III kadencji był członkiem Komisji Polityki Społecznej. W Sejmie III kadencji pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Rodziny, był przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących wynagrodzenia osób pełniących niektóre funkcje publiczne, a także osób zatrudnionych w niektórych zakładach pracy.

W latach 1994-2002 był członkiem Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma pięcioro dzieci.


Zastępca przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (o komisji)

Członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (o komisji)

Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie