Senatorowie
Henryk Stokłosa

Henryk Stokłosa


Okręg wyborczy nr 37 (Piła)


Kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Henryka Tadeusza Stokłosy


Senator I, II, III, IV i V kadencji

Mandat uzyskał w wyborach uzupełniających przeprowadzonych 6 lutego 2011 r. Ślubowanie złożył 2 marca 2011 r.


Urodził się 4 stycznia 1949 r. w Lipinach.

Ukończył studia na Wydziale Rolniczym (1980 r.) i Wydziale Zootechnicznym (1982 r.) Akademii Rolniczej w Poznaniu.

W 1982 r. rozpoczął działalność gospodarczą, tworząc zakład utylizacyjny "Farmutil HS". Obecnie w skład grupy kapitałowej, której wraz z członkami rodziny jest współwłaścicielem, wchodzi kilkanaście spółek. Największe z nich to: Zakład Rolniczo-Przemysłowy "Farmutil HS" SA w Śmiłowie, Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Wałczu, Zakłady Mięsne "Łmeat-Łuków" SA w Łukowie, Zakłady Drobiarskie "Koziegłowy" Sp. z o.o. w Koziegłowach, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Utires" Sp. z o.o. w Leżachowie, Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej "Agrifarm" Sp. z o.o. w Śmiłowie, "Insefarm Sp. z o.o. w Śmiłowie, Laboratorium Usługowo-Badawcze "Biochemik" Sp. z o.o. w Śmiłowie, Produkcja-Handel-Usługi "Rol-Big" Sp. z o.o. w Brzeźnie, "Tygodnik Nowy" w Pile. Jest największym pracodawcą w regionie; zatrudnia ponad 7500 osób.

W latach 1990-2001 był radnym Rady Gminy Kaczory.

Jest członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego, honorowym prezesem Pilskiego Bractwa Kurkowego i członkiem Aeroklubu Ziemi Pilskiej.

W Senacie I kadencji był członkiem Komisji Rolnictwa i Komisji Gospodarki Narodowej, w II kadencji - Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Rolnictwa, w Senacie III i IV kadencji pracował w Komisji Obrony Narodowej, w Senacie V kadencji - w Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. We wszystkich kadencjach był senatorem niezależnym.

Bezpartyjny.

Jest żonaty, ma trzech synów.


Członek Komisji Obrony Narodowej (o komisji)

Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (o komisji)

Oświadczenia senatorskie